Thứ Năm , Tháng Năm 23 2024
Breaking News
Cảm biến D-M9BL

Cảm biến D-M9BL

Cảm biến D-M9BL

Thông số kỹ thuật cảm biến Smc D-M9BL

Tên sản phẩm Wiring type Output type Electrical entry direction Lead wire length Connector type
Cảm biến D-M9B 2-wire None In-line 0.5 None đại lý D-M9B
Cảm biến D-M9BM 2-wire None In-line 1 None đại lý D-M9BM
Cảm biến D-M9BMAPC 2-wire None In-line 1 M8 3-pin đại lý D-M9BMAPC
Cảm biến D-M9BMBPC 2-wire None In-line 1 M8 4-pin đại lý D-M9BMBPC
Cảm biến D-M9BMDPC 2-wire None In-line 1 M12 4-pin đại lý D-M9BMDPC
Cảm biến D-M9BSAPC 2-wire None In-line 0.5 M8 3-pin

đại lý D-M9BSAPC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *