Chủ Nhật , Tháng Ba 3 2024
Breaking News

KHÍ NÉN SMC

Xi lanh kẹp MHZ2-32D

Xi lanh kẹp MHZ2-32D Xi lanh kẹp MHZ2-32C nhà phân phối MHZ2-32C Xi lanh kẹp MHZ2-32C1 nhà phân phối MHZ2-32C1 Xi lanh kẹp MHZ2-32C3-M9P nhà phân phối MHZ2-32C3-M9P Xi lanh kẹp MHZ2-32C-M9BWLS nhà phân phối MHZ2-32C-M9BWLS Xi lanh kẹp MHZ2-32C-M9BWS nhà phân phối MHZ2-32C-M9BWS Xi lanh kẹp MHZ2-32C-X5 nhà phân …

Read More »

Xi lanh SMC MHZ2-25D

Xi lanh SMC MHZ2-25D Xi lanh MHZ2-6D xi lanh kẹp MHZ2-6D nhà phân phối MHZ2-6D Xi lanh MHZ2-6D1 xi lanh kẹp MHZ2-6D1 nhà phân phối MHZ2-6D1 Xi lanh MHZ2-6D2 xi lanh kẹp MHZ2-6D2 nhà phân phối MHZ2-6D2 Xi lanh MHZ2-6D3 xi lanh kẹp MHZ2-6D3 nhà phân phối MHZ2-6D3 Xi lanh …

Read More »

Xi lanh SMC MHZ2-20D

Xi lanh SMC MHZ2-20D Thông số kỹ thuật xi lanh MHZ2-20D Loại Xi lanh kẹp Phương pháp kẹp Chốt, Loại song song / Mở, Loại song song Số ngón tay 2 Hình dạng cơ thể chính Hình Vuông Phương thức hoạt động Loại tác động kép Kích thước khi mở …

Read More »

Xi lanh CDQ2A32-50DZ-XC8

Xi lanh CDQ2A32-50DZ-XC8 Xi lanh CDQ2A32-01-57077 Xi lanh CDQ2A32-01-92163 Xi lanh CDQ2A32-01-94385 Xi lanh CDQ2A32-100D Xi lanh CDQ2A32-100DC Xi lanh CDQ2A32-100DCM Xi lanh CDQ2A32-100DCMZ Xi lanh CDQ2A32-100DCZ Xi lanh CDQ2A32-100DM Xi lanh CDQ2A32-100DM-XC35 Xi lanh CDQ2A32-100DMZ Xi lanh CDQ2A32-100DZ Xi lanh CDQ2A32-10D Xi lanh CDQ2A32-10DC Xi lanh CDQ2A32-10DCM Xi lanh …

Read More »

Xi lanh CY1S20-900Z

Xi lanh CY1S20-900Z Thông số kỹ thuật SMC CY1S20-900Z Tube Internal Diameter (mm) 6 10 15 20 25 32 40 Fluid Air Proof Pressure 1.05 MPa Maximum operating pressure 0.7 MPa Minimum operating pressure 0.18 MPa Ambient and fluid temperature -10°C to +60°C (no freezing) * Piston Speed 50 to 400 mm/s Cushioning Rubber …

Read More »

Cảm biến D-M9BL

Cảm biến D-M9BL Thông số kỹ thuật cảm biến Smc D-M9BL Tên sản phẩm Wiring type Output type Electrical entry direction Lead wire length Connector type Cảm biến D-M9B 2-wire None In-line 0.5 None đại lý D-M9B Cảm biến D-M9BM 2-wire None In-line 1 None đại lý D-M9BM Cảm biến …

Read More »

Bộ điều áp AR40-04BG-A

Bộ điều áp AR40-04BG-A Bộ điều áp AR40-03-R Bộ điều áp AR40-03-R-A Bộ điều áp AR40-03-X2117 Bộ điều áp AR40-03-X425 Bộ điều áp AR40-04 Bộ điều áp AR40-04-1 Bộ điều áp AR40-04-1-A Bộ điều áp AR40-04-1N Bộ điều áp AR40-04-1R Bộ điều áp AR40-04-A Bộ điều áp AR40-04BE Bộ điều …

Read More »

Xi lanh MHL2-20D

Xi lanh MHL2-20D Thông số kỹ thuật SMC MHL2-20D Xi lanh MHZ2-32D smc MHZ2-32D đại lý MHZ2-32D Xi lanh MHZ2-32D1 smc MHZ2-32D1 đại lý MHZ2-32D1 Xi lanh MHZ2-32D2 smc MHZ2-32D2 đại lý MHZ2-32D2 Xi lanh MHZ2-32D3 smc MHZ2-32D3 đại lý MHZ2-32D3 Xi lanh MHZ2-32S smc MHZ2-32S đại lý MHZ2-32S Xi …

Read More »

Xi lanh MHC2-10D

Xi lanh MHC2-10D Xi lanh MHL2-32D1 SMC MHL2-32D1 đại lý MHL2-32D1 Xi lanh MHL2-32D2 SMC MHL2-32D2 đại lý MHL2-32D2 Xi lanh MHL2-40D SMC MHL2-40D đại lý MHL2-40D Xi lanh MHL2-40D-X3415 SMC MHL2-40D-X3415 đại lý MHL2-40D-X3415 Xi lanh MHL2-40D1 SMC MHL2-40D1 đại lý MHL2-40D1 Xi lanh MHL2-40D2 SMC MHL2-40D2 đại lý …

Read More »

Xi lanh MDSUB7-180S

Xi lanh MDSUB7-180S Xi lanh MSUB1-180S smc MSUB1-180S đại lý MSUB1-180S nhà phân phối MSUB1-180S Xi lanh MSUB1-180SE smc MSUB1-180SE đại lý MSUB1-180SE nhà phân phối MSUB1-180SE Xi lanh MSUB1-90D smc MSUB1-90D đại lý MSUB1-90D nhà phân phối MSUB1-90D Xi lanh MSUB1-90S smc MSUB1-90S đại lý MSUB1-90S nhà phân phối …

Read More »