Chủ Nhật , Tháng Bảy 14 2024
Breaking News

KHÍ NÉN SMC

Van hút chân không ZH10DS-06-06-08

Van hút chân không ZH10DS-06-06-08 Van hút chân không ZH05DSA 0.5 6 13 213 Van hút chân không ZH07DSA 0.7 12 27 220 Van hút chân không ZH10DSA 1.0 26 52 2〜32 Van hút chân không ZH13DSA 1.3 40 84 2〜50 Van hút chân không ZH15DSA 1.5 58 113 2100 …

Read More »

Xi lanh kẹp MHZ2-32D

Xi lanh kẹp MHZ2-32D Xi lanh kẹp MHZ2-32C nhà phân phối MHZ2-32C Xi lanh kẹp MHZ2-32C1 nhà phân phối MHZ2-32C1 Xi lanh kẹp MHZ2-32C3-M9P nhà phân phối MHZ2-32C3-M9P Xi lanh kẹp MHZ2-32C-M9BWLS nhà phân phối MHZ2-32C-M9BWLS Xi lanh kẹp MHZ2-32C-M9BWS nhà phân phối MHZ2-32C-M9BWS Xi lanh kẹp MHZ2-32C-X5 nhà phân …

Read More »

Xi lanh SMC MHZ2-25D

Xi lanh SMC MHZ2-25D Xi lanh MHZ2-6D xi lanh kẹp MHZ2-6D nhà phân phối MHZ2-6D Xi lanh MHZ2-6D1 xi lanh kẹp MHZ2-6D1 nhà phân phối MHZ2-6D1 Xi lanh MHZ2-6D2 xi lanh kẹp MHZ2-6D2 nhà phân phối MHZ2-6D2 Xi lanh MHZ2-6D3 xi lanh kẹp MHZ2-6D3 nhà phân phối MHZ2-6D3 Xi lanh …

Read More »

Xi lanh SMC MHZ2-20D

Xi lanh SMC MHZ2-20D Thông số kỹ thuật xi lanh MHZ2-20D Loại Xi lanh kẹp Phương pháp kẹp Chốt, Loại song song / Mở, Loại song song Số ngón tay 2 Hình dạng cơ thể chính Hình Vuông Phương thức hoạt động Loại tác động kép Kích thước khi mở …

Read More »

Xi lanh CDQ2A32-50DZ-XC8

Xi lanh CDQ2A32-50DZ-XC8 Xi lanh CDQ2A32-01-57077 Xi lanh CDQ2A32-01-92163 Xi lanh CDQ2A32-01-94385 Xi lanh CDQ2A32-100D Xi lanh CDQ2A32-100DC Xi lanh CDQ2A32-100DCM Xi lanh CDQ2A32-100DCMZ Xi lanh CDQ2A32-100DCZ Xi lanh CDQ2A32-100DM Xi lanh CDQ2A32-100DM-XC35 Xi lanh CDQ2A32-100DMZ Xi lanh CDQ2A32-100DZ Xi lanh CDQ2A32-10D Xi lanh CDQ2A32-10DC Xi lanh CDQ2A32-10DCM Xi lanh …

Read More »

Xi lanh CY1S20-900Z

Xi lanh CY1S20-900Z Thông số kỹ thuật SMC CY1S20-900Z Tube Internal Diameter (mm) 6 10 15 20 25 32 40 Fluid Air Proof Pressure 1.05 MPa Maximum operating pressure 0.7 MPa Minimum operating pressure 0.18 MPa Ambient and fluid temperature -10°C to +60°C (no freezing) * Piston Speed 50 to 400 mm/s Cushioning Rubber …

Read More »

Cảm biến D-M9BL

Cảm biến D-M9BL Thông số kỹ thuật cảm biến Smc D-M9BL Tên sản phẩm Wiring type Output type Electrical entry direction Lead wire length Connector type Cảm biến D-M9B 2-wire None In-line 0.5 None đại lý D-M9B Cảm biến D-M9BM 2-wire None In-line 1 None đại lý D-M9BM Cảm biến …

Read More »

Bộ điều áp AR40-04BG-A

Bộ điều áp AR40-04BG-A Bộ điều áp AR40-03-R Bộ điều áp AR40-03-R-A Bộ điều áp AR40-03-X2117 Bộ điều áp AR40-03-X425 Bộ điều áp AR40-04 Bộ điều áp AR40-04-1 Bộ điều áp AR40-04-1-A Bộ điều áp AR40-04-1N Bộ điều áp AR40-04-1R Bộ điều áp AR40-04-A Bộ điều áp AR40-04BE Bộ điều …

Read More »

Xi lanh MHL2-20D

Xi lanh MHL2-20D Thông số kỹ thuật SMC MHL2-20D Xi lanh MHZ2-32D smc MHZ2-32D đại lý MHZ2-32D Xi lanh MHZ2-32D1 smc MHZ2-32D1 đại lý MHZ2-32D1 Xi lanh MHZ2-32D2 smc MHZ2-32D2 đại lý MHZ2-32D2 Xi lanh MHZ2-32D3 smc MHZ2-32D3 đại lý MHZ2-32D3 Xi lanh MHZ2-32S smc MHZ2-32S đại lý MHZ2-32S Xi …

Read More »

Xi lanh MHC2-10D

Xi lanh MHC2-10D Xi lanh MHL2-32D1 SMC MHL2-32D1 đại lý MHL2-32D1 Xi lanh MHL2-32D2 SMC MHL2-32D2 đại lý MHL2-32D2 Xi lanh MHL2-40D SMC MHL2-40D đại lý MHL2-40D Xi lanh MHL2-40D-X3415 SMC MHL2-40D-X3415 đại lý MHL2-40D-X3415 Xi lanh MHL2-40D1 SMC MHL2-40D1 đại lý MHL2-40D1 Xi lanh MHL2-40D2 SMC MHL2-40D2 đại lý …

Read More »